Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Traumer, chok og PTSD

Traumer opstår når man bliver udsat for et psykologisk pres, en fysisk smerte eller en oplevelse af at være truet på livet, som er så voldsom og chokerende at man ikke kan rumme det. Det kan være i en enkelt situation eller i gentagne situationer.
Den automatiske reaktion er, at man forsøger at kæmpe eller flygte. Hvis det ikke lykkes, reagerer kroppen med at stivne og bevidstheden flytter sig ud af kroppen.

Traumer kan medføre, at man bliver bange og stivner, når man kommer i situationer, som på en eller anden måde minder om traumet.

Det kan også føre til søvnforstyrrelser, mareridt, flash backs, støjfølsomhed og depression, eller det som man også kalder for PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

For behandling: Se videre under Metoder (SE-terapi).

Tilbage til Velkommen
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM