Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Sorg

Sorg er en normal reaktion på, at man har mistet nogen eller noget, som har haft stor betydning. Sorgen viser, at man har elsket et andet mennesker eller været meget glad for at leve på en bestemt måde, som nu ikke længere er mulig.

I mange tilfælde kan man bearbejde en sorg alene eller med støtte fra venner og familie, men der kan være omstændigheder, som gør det svært at bearbejde en sorg alene. F.eks.:

- sorgen er overvældende og berører hele ens liv
- sorgen indeholder mange ambivalente følelser
- sorgen er en "gammel" sorg
 
Gammel sorg kan typisk handle om at man har mistet en forældre som barn, at en forældre eller søskende er blevet psykisk syg eller har begået selvmord. Det kan også handle om vold, overgreb eller forældres alkoholmisbrug i opvæksten.
 
Hvis man oplever sådanne traumatiske oplevelser som barn eller ung, kan det være meget svært at bearbejde alene. Ofte bliver sorgen "gemt" til man er blevet moden nok til at kunne rumme og bearbejde den, f.eks. med hjælp fra en psykoterapeut. 

Sorgen kan også gælde noget ”usynligt”. F.eks. muligheden for at blive gravid, en abort, en karrieremulighed eller sportslige drømme som er brast.
 
I arbejdet med sorg lægger jeg vægt på, at give plads til de følelser og værdier, som knytter sig til det du har mistet og yde hjælp til, at du kan finde nyt fodfæste i livet, der hvor du står nu.

Tilbage til Velkommen
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM