Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Karin Elisabeth Jaspers Autoriseret psykolog

 

Somatisk psykoterapi

Jeg har en 4-årig efteruddannelse i Somatisk Psykoterapi fra Institut for Somatisk psykologi i Århus, og er i mit arbejde som psykolog, meget inspireret af denne terapiform.

I den somatisk orienterede psykoterapi fokuseres der særligt på sammenhængen mellem krop og psyke og tilknytningen til selv og andre. Der sigtes mod at styrke oplevelsen af, at være i hjemme i sig selv og føle sig integreret og hel og der arbejdes med at øge den psykiske robusthed gennem bl.a.:

  • Bedre kontakt til egne behov
  • Bedre kontakt til kroppen
  • Bedre selvafgrænsning
  • Øget tillid til selv og andre
  • Bedre følelsesmæssig selvregulering
  • Større mildhed og venlighed mod sig selv

Dette opnås blandt andet gennem en bearbejdning af gamle selvbeskyttelses strategier, bevidstgørelse af ubevidste områder i psyken og etablering af en dybere kontakt til hjertet.

Kontakt og tilknytning

Somatisk psykoterapi er baseret på en forståelse af, at kontakt og tilknytning indgår som grundlæggende elementer i menneskets udvikling fra barn til voksen, og derfor også er afgørende elementer i psykologiske udviklingsprocesser hos voksne. Terapien sigter mod at øge samarbejdet mellem tænkning, emotioner og sansninger i kroppen.

Psykisk robusthed

Den nyeste hjerneforskning omkring psykisk resiliens viser, at et fleksibelt og velfungerende samarbejde mellem det tankemæssige, det følelsesmæssige og det instinktive niveau i hjernen, giver øget psykisk robusthed.

Mere om hjernens udvikling

Somatisk psykoterapi er baseret på viden om, hvordan den menneskelige udvikling forløber både fysisk og psykisk i takt med hjernens modning, og hvordan man kan bruge denne viden i det terapeutiske samarbejde.

Udviklingstraumer

Ved dyberegående udviklingstraumer, som har forårsaget en usikker, undgående eller ambivalent tilknytningsstil, er Somatisk psykoterapi en særlig velegnet metode til, at arbejde med udviklingen af en mere tryg tilknytningsstil.

www.somatiskpsykologi.dk

Tilbage til metode

 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM