Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Sex

Når der opstår konflikter i parforholdet som ikke bliver løst, vil det ofte påvirke lysten til sex hos en eller begge parter. Sårethed, følelsesmæssig tilbagetrækning og manglende tillid, kan medføre at en af parterne trækker tilbage og mister lysten til sex.
 
Det kan også give udfordringer hvis en af parterne har specielle seksuelle præferencer, hang til netporno eller er sexafhængig. Endelig kan faktorer som stress, depression, traumer og fysisk sygdom spille ind og lægge en dæmper på lysten.
 
Samhørighed og fysisk overskud øger lysten til sex
Fysisk overskud, åbenhed, tryghed, fortrolighed, respekt for grænser og fælles planer for fremtiden, øger som regel lysten til sex. Det er vigtigt sammen at finde ud af hvor skoen trykker og hvad der skal til for at skabe nogle bedre betingelser for sexlivet, både tidsmæssigt, følelsesmæssigt og i forhold til fysisk overskud.
 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM