Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Psykologisk smertebehandling

Jeg har specialviden indenfor psykologisk smertebehandling, som jeg har arbejdet indgående med på en privat smerteklinik gennem 8 år.
 
Psykologisk smertebehandling kan ikke fjerne dine smerter, men det vil som regel være muligt at regulere smerteniveauet, så det det bliver lavere. Dermed bliver det også muligt at få mere kvalitet i hverdagen, på trods af smerter.
 
Vigtige temaer for smertebehandlingen kan være:
 • Bearbejdning af sorg over situationen
 • Evne til stresshåndtering
 • Forebyggelse af depression
 • Realistisk vurdering af egne ressourcer
 • Prioritering af aktiviteter
 • Planlægning af tid på dags- og ugebasis
 • Evne til at lytte til kroppen
 • Selvregulering og pauser gennem dagen
 • Lære at sige til og fra i sociale sammenhænge
 • Undgå social isolation
 • Realistisk vurdering af arbejdsevne
 • Optimal brug af smertestillende medicin
Det er som regel ikke én adfærdsforandring der ændre smerteniveauet, men derimod mange små reguleringer gennem hverdagen, der tilsammen nedbriger smerteniveauet over tid.
 
At gennemføre reguleringerne forudsætter en accept af, at de er nødvendige. Det kræver en realistisk erkendelse af hele livssituationen, hvilket kan være en svær proces.
 
Når der er tale om kroniske smerter, handler det ikke om at blive smertefri, men om at lære at leve livet med smerter og opnå en rimelig livskvalitet.
 
 
 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM