Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Karin Elisabeth Jaspers Autoriseret psykolog

 

Personlig udvikling

For dig der ønsker at gå i terapi, fordi du ønsker personlig udvikling og gerne vil have mere ud af livet.

Det kan f.eks. være ud fra:

  • Et ønske om, at leve et sundere og mindre stressfyldt liv
  • En længsel efter, at føle dig mere hjemme i dig selv
  • Et ønske om, at fordybe din kærlighedsevne og din evne til hengivelse
  • Et ønske om, at videreudvikle personlige ressourcer
  • En søgen efter mening og måske en dybere åndelig dimension i livet

Gennem en personlig udviklingsproces, kan du komme tættere på dig selv og blive bedre i stand til at besvare nogle af de spørgsmål, som du måske har brug for at blive afklaret med, for at kunne træffe nogle vigtige beslutninger i dit aktuelle liv.

Spørgsmålene kan f.eks. være:

Hvad betyder virkelig noget for mig, hvad er mine værdier?
Hvordan kan jeg bedst bruge mine evner?
Hvordan finder jeg mod til at søge en kæreste?
Hvordan kan jeg fordybe kærligheden til min elskede?
Hvordan kan jeg få mere ud af samværet med mine børn, venner og familie?
Hvordan vil jeg prioritere min tid?
 
Kærlighed, hengivelse og længsel
Længsler
I arbejdet med personlig udvikling, får du mulighed for at kigge nærmere på dine ønsker, erfaringer, ressourcer og længsler. Der kan være selvbeskyttelsesstrategier, som blokerer for at du kan mærke dig selv eller tro på, at du kan opnå det du virkelig ønsker. 

Selvbeskyttelsesstrategier
De selvbeskyttelsesstrategier som en gang har været nødvendige, er nu måske ikke længere hensigtsmæssige og det kan være at de spænder ben for, at du kan gå frem med nyt mod og ny energi.

Et terapeutisk forløb kan være en hjælp til at udvikle en dybere kontakt til dit hjerte, gennem bl.a. en bedre kontakt til dybereliggende behov, mere bevidst selvregulering og ved at skabe større fleksibilitet i gamle selvbeskyttelsesstrategier.

Hengivelse
Jo bedre du kender dig selv og kan hvile i dig selv, jo bedre kan du med mellemrum give slip på dig selv og give dig hen til livet, til din elskede eller samværet med mennesker som du holder af. 
 
Kærlighed
En dybere kontakt til hjertet, kan være vejen til en større åbenhed ind imod din essens og en fordybelse af din kærlighedsevne, både til dig selv og til andre mennesker. Du vil kunne opleve en større centrering i dig selv, en dybere tilknytning til dem du er tæt på og en større samhørighed med en evt. partner.
 
Livsmål 
Jo bedre du kender dig selv, dine behov, evner og livsværdier, jo mere tydelig vil du også blive omkring dine livsmål for fremtiden. Dine medfødte og iboende kvaliteter vil kunne træde tydeligere frem og få lov til at udfolde sig mere nuanceret. Herefter vil det også blive lettere at formulere mål og delmål og handle mere langsigtet i overensstemmelse med dine personlige kvaliteter og livsmål.
 
Essens
Jeg arbejder ud fra en forståelse af, at alle mennesker har mulighed for gradvist at komme i dybere kontakt med en indre essens. Essensen vil blive tydeligere og mere åbenlys efterhånden som gamle selvbeskyttelsesstrategier bevidstgøres, løsnes og bliver mere fleksible. Essensen består af kærligt nærvær, opmærksomhed, og erkendelse.

Kontakten til essensen kan øges gennem kærlighedsforhold, livserfaring, livskriser, meditation eller bevidst personlig udvikling.Gennem voksen livet, har vi mulighed for gradvist udvikle større personlig og åndelig styrke, og hermed også en dybere kærlighedsevne. 

Nogle gange kommer det af sig selv, andre gange har man brug for personlig vejledning, enten individuelt eller i et fællesskab med andre.

KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM