Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Karin Elisabeth Jaspers Autoriseret psykolog Specialistgodkendt


Min profil

Jeg er født i 1965 og uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1998.

Jeg har gennem de sidste 18 år specialiseret mig i problematikker vedrørende tilknytning, vanskelige relationer, kærlighed og parforhold. Herunder også vanskeligheder med at knyttet sig til sig selv og yde den nødvendige opbakning og omsorg overfor sig selv. 

Jeg har en 4-årig efteruddannelse i Somatisk psykoterapi, som er en kropsorienteret psykodynamisk terapiform. Der lægges vægt på forståelsen af tilknytningsmønstre og deres betydning for vores måde, at give og modtage kærlighed på og vores måde, at indgå i samspil med andre mennesker på.
 
Jeg har gennem hele mit arbejdsliv har været optaget af sammenhængen mellem krop og psyke, og jeg har i gennem mange år arbejdet med psykoterapi indenfor det sundhedspsykologiske felt, både individuelt og med grupper. 
 
Herudover har jeg undervist en del og holdt kurser omkring livsstilsændringer, motiverende samtale og smertebehandling. I den forbindelse jeg har også arbejdet med metodeudvikling og udvikling af undervisningsmaterialer.
 
Uddannelse: 
2015: Uddannet PREP-leder ved Center for Familieudvikling. Uddannelsen kvalificerer til afholdelse af parkurser med henblik på at lære parrene at kommunikere bedre, håndtere konflikter i parforholdet, fordybe kærligheden og forebygge skilsmisse.

2014: Godkendt Specialist i Psykoterapi.  

2014: Forskningsopgave: "Giver lav grad af selvmedfølelse øget risiko for kroniske smerter i voksenlivet?" Godkendt på DPU.      

2006-2012: 4-årig efteruddannelse i Somatisk Psykoterapi. Uddannet ved ”Institut for Somatisk Psykologi” i Århus. V/ Ingrid Katborg og Henrik Lauridsen Katborg. (414 timers psykoterapeutisk specialisering og træning).

2004-2006: 3-årig efteruddannelse i Eksistentiel psykoterapi (Københavnergruppen). V/Ulla Giersing, Ernesto Spinelli og Simon du Plock.

2002: Autoriseret Klinisk Psykolog af Dansk Psykolognævn under Socialministeret.

1998: Uddannet Cand. psych. fra Århus Universitet. 

Afsluttende Speciale: "Psykologisk udvikling i det terapeutiske rum: En undersøgelse af det udviklingspsykologiske teorigrundlags betydning for definitionen af "psykologisk udvikling" hos voksne i psykoterapi.

1986-91: Spanskstudie på Odense Universitet 

Erhvervserfaring:

2012- : Privat praksis ”Psykologhuset Østerbro”, København

2007- : Den Private Smerteklinik Herlev:

 • Visitation til behandlingstilbud
 • Individuel psykologisk smertebehandling
 • Psykologisk smertebehandling i grupper
 • Traumebehandling
 • Smerteskoleforløb
 • Undervisning af pårørende
 • Mindfulness grupper
 • Materialeudvikling: Instruktørmappe til 10 ugers smertehåndteringskursus

2006-2008: Privat praksis i København, Centrum

2003-2007: Kræftens Bekæmpelse, København:

 • Kursusleder på uddannelsen til rygestoprådgiver og kurser i Motiverende Samtale.
 • Uddannelse af sundhedspersonale over hele landet omkring rygeafvænning og andre livsstilsændringer.
 • Medforfatter til bogen: "Rygeafvænning: Teori og praksis for professionelle rådgivere". (Karin Jaspers, Mads Lind og Niels Them Kjær.
 • Forfatter til "Manual til rygeafvænning i grupper" og "Manual til individuel rygeafvænning", sammen med Mads Lind.
 • Rygeafvænning med kræftpatienter

2000-2002: Århus Amts Misbrugscenter i Randers 

 • Visitation ambulante tilbud og døgntilbud
 • Motiverende samtaler med stof- og alkoholmisbrugere
 • Individuel psykoterapi
 • Familiebehandling,
 • Tilsyn med døgninstitutioner i Jylland og på Sjælland

1998-2000: Psykiatrien i Århus Amt

Skizofrene og andre med svær psykisk sygdom:

 • Individuel psykoterapi
 • Gruppeterapi
 • Supervision af personale
 • Personaleudvikling
 • Konsulent opgaver 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM