Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Karin Elisabeth Jaspers Autoriseret psykolog

 

Metoder 

Grundlæggende arbejder jeg ud fra, at mennesker først og fremmest har brug for at blive set, lyttet til og forstået rigtigt. Dette skaber tryghed og mod til at udforske sig selv og de muligheder man har. Jeg lægger vægt på i terapien, at støtte dig i at mærke dig selv, holde af dig selv og se nye perspektiver.

I samtalen tager jeg udgangspunkt i hvordan du har det her og nu, og jeg vil som regel altid spørge til både dine tanker, dine følelser og dine kropslige fornemmelser.

Hvis du føler, at fastlåste følelser, tanke- og handlemønstre forhindrer dig i at komme videre, vil vi sammen kigge på hvordan de er opstået og hvad der skal til for at løsne dem op.  

Jeg benytter hovedsagelig metoder fra Somatisk psykoterapi, Kognitiv terapi og SE-terapi (Somatic Experiencing).

Jeg vil invitere dig til et samarbejde om at undersøge, hvad dine vanskeligheder består i, og hvilke påvirkninger du har været udsat for, som kan have betydning for din nuværende oplevelse af situationen.

KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM