Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers
 

Lavt selvværd

At have lavt selvværd kan være belastende, fordi man tænker negativt om sig selv og har en overbevisning om, at det man gør aldrig er helt godt nok. Man er ”på nakken af sig selv” med selvkritik og tvivl og ender jævnligt med at såre sig selv. Der mangler en form for selvopbakning og tillid til egen dømmekraft, som man ikke har udviklet, fordi man måske heller ikke har modtaget tilstrækkelig følelsesmæssig opbakning gennem opvæksten.
 
Processen omkring selvkritik foregår ofte ubevidst og det kan være nødvendigt at få hjælp til at bevidstgøre og ændre disse tankemønstre.
 
Lavt selvværd kan i sociale sammenhænge komme til udtryk ved at man har svært ved at sige fra eller er bange for at sige, hvad man kan lide og har brug for.
 
Følelsen af mindreværd kan også give anledning til et behov for at dulme følelser af tristhed gennem misbrug af forskellig art. F.eks. shopping, mad, alkohol mm.
 
Hvis du lider af lavt selvværd, kan jeg hjælpe dig med at få indkredset de tanker, følelser og handlemåder som gør dig trist. Herefter kan jeg vejlede dig henimod en mere mild og venlig tilgang til dig selv som gør, at du får nemmere ved at bakke dig selv op i dine beslutninger og handlinger og derved kan finde større glæde og tilfredshed i hverdagen.
 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM