Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Krise

En krise kan opstå, hvis der pludselig sker en stor forandring i dit liv, som ryster dig følelsesmæssigt. Det kan være skilsmisse, fyring, alvorlig sygdom, ulykker eller dødsfald. Det kan også være flere forandringer som sker samtidig og bevirker, at du ikke kan fungere i hverdagen på samme måde som tidligere. Krisen indebærer som regel at der sker en ændring i en eller flere af dine relationer og at du derfor oplever et smerteligt tab af tilknytning til nogen som betyder meget for dig.
 
Den psykologiske rådgivning i forbindelse med en krise kan bestå i:

Hjælp til at være med og bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som krisen har udløst.
Hjælp til at håndtere den aktuelle situation her og nu.
Hjælp til at se dit liv i et nyt perspektiv, genfinde mening og åbne for nye handlemuligheder
 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM