Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Karin Elisabeth Jaspers Autoriseret psykolog


Kognitiv terapi

Ved behandling af angst og depression, inddrager jeg metoder fra kognitiv terapi. Dette gælder også ved problemstillinger som kræver regulære adfærdsforandringer i hverdagen, som f.eks. livsstilsændringer, stressregulering eller håndtering af kroniske smerter.

Jeg vil i forbindelse med sådanne problemstillinger fokusere på leveregler, accept af problemet, sorg over tab af tidligere livsstil, selvaccept og selvvenlighed.

Jeg vil desuden støtte en systematisk indarbejdning af nye vaner, samt undersøge forandringer i identitet og selvbillede i forbindelse med omlægning til den nye livsstil.

Terapien vil typisk blive suppleret med hjemmeopgaver, hvor man f.eks. skal registrerer tanker og adfærd, samt eksperimentere med at handle på nye måder. 

Jeg er inspireret af den 3. bølge indenfor kognitiv terapi som er ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy) og Mindfulness 

Mindfulness
Mindfulness er en form for opmærksomt nærvær, som giver mulighed for at træne opmærksomhed på kroppen og sindet på en rolig og kærlig måde. Mindfulness kan bruges i små korte opmærksomhedsøvelser eller i kortere eller længere daglige meditationer.

Mindfulness kan med fordel bruges i forbindelse med psykoterapeutisk behandling af f.eks. angst, depression, stress og fysiske smerter.

Mindfulness kan desuden bruges af alle der har lyst til at lære sig selv at kende og opnå større ro og balance i hverdagen. Gennem en daglig meditationspraksis kan man lærer at genkende sine tankemønstre og mærke følelser og behov uden at dømme sig selv. 

Hermed bliver det lettere at forstå hvad der skal til, for at man kan indrette sin hverdag på en måde som giver f.eks. mindre stress eller færre smerter.

Mindfulness meditation bygger på 2500 år gamle østlige traditioner kombineret med ny vestlig psykologi. Der forskes en del i effekten af kombinationen af kognitiv terapi og Mindfulness.

Der er god dokumenteret virkning af denne kombination ved psykologisk behandling af bl.a. smerter, stress, depression og angst.

KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM