Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Indledning af nyt parforhold

Angsten for at blive såret igen afholder mange fra at indlede et nyt forhold efter et brud eller en skilsmisse. Når hjertet åbnes i et nyt forhold, dukker sårbarheden og de gamle erfaringer omkring svigt som regel op igen. Det kan være på trods af at skilsmissen ligger måske 10 år tilbage i tid.
 
For alt for mange bliver det ”nemmere”, at indrette sig med et liv som single, selvom der under overfladen ulmer en længsel efter igen at opleve kærlighed, samhørighed og sex. Det er en skam, da kærlighed og samhørighed kan give en grundlæggende tryghed i livet og være med til at øge oplevelsen af livskvalitet og mening.
 
At se gammel sårethed i øjnene
Modet til at opsøge en ny partner kræver dog, at man tør kigge på sin sårethed fra tidligere forhold og måske også fra barndommen. Ved indledningen af et nyt forhold kan det være nødvendig at lære at kommunikere bedre og lærer at håndtere konflikter på en ny måde, så nissen ikke flytter med.
 
Undgå at nissen flytter med 
Nogle gange er det nødvendigt at få hjælp til i det hele taget at finde mod til at indlede et nyt forhold. Andre gange er det netop det at gå ind i et nyt forhold der skaber bevidsthed om gamle mønstre og giver mulighed for at reparere gamle sår - sammen i parforholdet eller i terapi.
 
Vi har som mennesker en tendens til at lede efter "kendt kærlighed". Dvs. kærlighed i en form der på bestemte måder minder om forholdet til vores forældre - og ikke alle er glade for det. Det kan kræve gentagne forliste forhold, ny bevidsthed og bearbejdning af gammel sårethed, at finde en partner der ikke har alt for mange af forældrenes mere uheldige træk.
 
 
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM