Sitemap
Karin Elisabeth Jaspers

Angst

Angst kan ramme alle mennesker. Symptomerne på angst kan være hjertebanken, hovedpine, kvalme, sveden, åndenød og panik. De fysiske symptomer vil ofte være ledsaget af forvirrende og katastrofeprægede tanker.
 
Angst kan blive invaliderende, hvis man ikke får taget hånd om den i tide og den kan gøre det svært at fastholde et arbejde og et socialt liv. 
 
Ofte ligge der bag angsten en ubevidst frygt for tab af tilknytning. En frygt for at blive socialt udelukket, afvist eller ignoreret. Angst kan også opstå som følge af, at man i for lang tid har været alene med nogle følelser, som man ikke har kunnet håndtere og derfor har brug for hjælp til at rumme. 
 
Angsten kan have forskellig baggrund og behandlingen vil blive tilrettelagt i forhold til angstens art og udløsende årsag.

Tilbage til Velkommen
KARIN ELISABETH JASPERS | PSYKOLOGHUSET ØSTERBROGADE 146 1.SAL, 2100 KØBENHAVN Ø  | Tlf.: 2721 5560 | JASPERS.KARIN@GMAIL.COM